Ergonomija
bott Höhenverstellung
Velik broj faktora utječe na uvjete na radu. Zrak u prostorijama, izolacija zvuka, količina svijetla te struktura radnog mjesta u detalj. Dobro organizirana radna mjesta koja se brinu za zdravlje radnika, te se na taj način izbjegavaju visoki troškovi zdravstva te bolovanja, dok sa druge strane povećava efikasnost pojedinog radnika.

Ergonomie I Ergonomie II
Stolovi sa podesivom visinom, nagibom i rotirajućim elementima, mreža za učvršćivanje opreme ili alata. Laka dostupnost svih potrebnih alata uvelike olakšavaju rad.
Filter Naslova     Prikaži # 
# Naslov